PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33067/14.09.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source