PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33066/14.09.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source