PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.38709/23.08.2023   P U B L I C A Ţ I E   Source