PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.38705/23.08.2023 P U B L I C A Ţ I E           Source