PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32805/29.09.2021   P U B L I C A Ţ I E         Source