PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33819/09.11.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source