PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33818/09.11.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source