PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr. 32152/02.08.2021 P U B L I C A Ţ I E         Source