PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr. 32153/02.08.2021 P U B L I C A Ţ I E   Source