Astăzi 13.09.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEACȘU ION MARIUS, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei VIDIN ADRIANA STELUȚA, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source