Astăzi 12.09.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PETCU LAURENȚIU FLORIN, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei STANCU RALUCA IONELA, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Orș. Bragadiru județ Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

data afișării 12.09.2022

data căsătoriei 22.09.2022

Source