Astăzi 25.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VLĂDULESCU ION CRISTIAN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei BADEA ANCA MARIANA, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

,

Source