UAT Pantelimon anunţă începerea proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat ce aparțin de Orașul Pantelimon, județul Ilfov, cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2”, cod SMIS 149232.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Componenta 1: REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2,  Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de Covid-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare REACT-EU, Operațiunea: sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectiv general: Sprijinirea sistemului public de educație preuniversitară, în unitățile de învățământ preuniversitar aparținând UAT Pantelimon (Oraș Pantelimon) pentru asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire în scopul prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.

Asigurarea accesului la educație continuă în condiții de siguranță și îmbunătățirea calității actului educativ care în timp va duce la scăderea răspândirii infectării cu SARS-Cov 2, dar și a abandonului școlar.

Asigurarea dotărilor unităților de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială nr.1 și Grădinița nr. 1, cu echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și/sau destinate asigurării condițiilor sanitare minime de prevenire și diminuare a infecției cu SARS-CoV-2, este posibilă prin intermediul finanțării POIM, neexistând în bugetul local fonduri disponibile pentru o astfel de achiziție în contextual actual.

 Rezultatele așteptate prin implementarea proiectului vizează realizarea unor condiții optime și de siguranță ale procesului educațional la Școala Gimnazială nr.1, oraș Pantelimon și la Grădinița nr. 1 Pantelimon, județul Ilfov prin achiziționarea următoarelor echipamente și dotări:

La Grădinița nr. 1 Pantelimon:  dezinfectant pentru mâini si tegumente,măști protectie de unica folosinta cu trei straturi de protectie pentru adulți, măști protectie de unică folosință cu trei straturi de protecție pentru copii, mănuși protecție, dezinfectant pentru suprafețe, domestos dezinfectant băi, clor pt suprafețe, lămpi UV cu Ozon profesionale, porți scanare acces.

La Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon: dezinfectant pentru mâini si tegumente,măști protectie de unica folosinta cu trei straturi de protectie pentru adulți, măști protectie de unică folosință cu trei straturi de protecție pentru copii, mănuși protecție, panouri separatoare de protecție anticovid plexiglass – 3mm grosime, dezinfectant pentru suprafețe, domestos dezinfectant băi, clor pentru suprafețe, porți scanare acces.

Durata de implementare a proiectului este de până data de 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 1,931,628.68 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU.

Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa Primăriei Oraşului Pantelimon, Str. Sfantul Gheorghe, Nr. 32, Oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, persoană de contact: Țarina Raisa Andreea -Responsabil proiect, Tel: 021.301.70.98, Fax: 021.350.24.42, E-mail: [email protected].

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT – EU prin Programul
Operațional Infrastructura Mare.

Source