Astăzi 18.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CHIRVĂSUŢĂ VASILE MIHAI, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 6 şi a d-nei BURLACU ARIADNA SABINA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 6. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

,

Source