Astăzi 13.08.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTACHE DRAGOŞ MIHAIL, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Comuna Dragodana judeţul Dâmboviţa şi a d-nei DOBRE MIHAELA IONELA în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Source