Astăzi 27.07.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BRATU COSMIN DUMITRU, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei DONESCU CRISTINA-ALEXANDRA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Mun. Olteniţa, judeţul Călăraşi. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Source