Astăzi 20.06.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARINESCU BOGDAN PETRE, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 1 şi a d-nei LAZA LAURA ISSABELA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Com. Mogoşoaia, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source