Nr.15178 /23.06.2022

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. și data actului
1 Irimia Dumitru Comuna Mogoșoaia adresă 11719,11722.11725/09.06.2022 înștiințare privind înființarea popririi
2 Marolicaru Ionuț Valentin Comuna Mogoșoaia adresă 11713,11716,11710/08.06.2022 înștiințare privind înființarea popririi
3 Iacob Laura Comuna Mogoșoaia adresă  11624/03.06.2022 înștiințare privind înființarea popririi
4 Rîpanu Ovidiu Comuna Mogoșoaia adresă 11194/16.05.2022 înștiințare privind înființarea popririi
5 Anghel Verginel Comuna Mogoșoaia adresă 10579/05.05.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
6 Barbu Victoria Comuna Mogoșoaia adresă 11295/18.05.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
7 Burtescu Marian Valentin Comuna Mogoșoaia adresă 10606/06.05.2022 2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 23.06.2022.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna TEODORA BALTARIU, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0733470723, e-mail:[email protected]

Șef Serviciu
Ionuț Cernat
Referent,
Teodora  Baltariu

Source