CONSILIUL LOCAL UIVAR

JUDEȚUL TIMIȘ

Astăzi 16.12.2022 a fost înregistrată declarația de căsătorie a dlui SLAVU GHEORGHE – FLORIN, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov și a dnei BODAȘ ADRIANA în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în localitatea Răuți județul Timiș.

În temeiul art.283 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoștiința de existența unei piedici legale, ori alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Source