Nr.30864 /13.12.2022

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. Crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. Și data actului
1 Voicu Luys Fernando Aly Comuna Mogoșoaia adresă 14777/11.11.2022 adresa instiintare privind infiintarea popririi
2 Draganescu Remus Razvan Comuna Mogoșoaia adresă 14769/11.11.2022 adresa instiintare privind infiintarea popririi
3 Gheorghe George Adrian Comuna Mogoșoaia adresă 14566,14563/31.10.2022 adresa instiintare privind infiintarea popririi
4 Vasile Gheorghe Cristian Comuna Mogoșoaia adresă 14567/03.11.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
5 Anghel Alina Alexandra Comuna Mogoșoaia adresă 14654/04.11.2022 adresa instiintare privind infiintarea popririi

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal

emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 13.12.2022.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna TEODORA BALTARIU, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0733470723, e-mail:[email protected]

Șef Serviciu
Ionuț Cernat
Referent,
Teodora  Baltariu

Source