PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.30125/05.01.2022     P U B L I C A Ţ I E Source