PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.30115/04.01.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source