PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.32699/21.10.2020 P U B L I C A Ţ I E          Source