PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.32698/21.10.2020   P U B L I C A Ţ I E   Source