PRIMĂRIA COMUNEI BUTIMANU

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Astăzi 13.07.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MITU COSMIN în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Bucureşti, str. Turda nr.125, sc.1, et.2, ap.11, sector 1 şi a d-nei GROŞEANU IOANA NICOLETA, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, str. Soarelui nr.7, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Data căsătoriei 23.07.2022

Source