S.P.C.L.E.P BUFTEA

STARE CIVILĂ

Astăzi 13.07.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BALEA GEORGE MARIAN, în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în Buftea, judeţul Ilfov şi a d-nei SANDU NICOLETA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 23.07.2022 la ora 10.15, la sediul Primăriei,

Source