Anunţ,

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal – construire supermarket lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare totem/unipol, amenajare accesuri și împrejmuire, racorduri la utilități, organizare de șantier

În conformitate cu prevederile art.7, din legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţa publică că la nivelul UAT Sânnicolau Mare se află în procedura de elaborare ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal – construire supermarket Lidl și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare totem/unipol, amenajare accesuri și împrejmuire, racorduri la utilități, organizare de șantier”.

Proiectul de hotărâre şi puz-ul se pot studia la sediul UAT oraş Sânnicolau Mare, Biroul de urbanism.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii, care au valoare de recomandare până la data de 14.12.2022, la sediul Primăriei oraşului Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.15, biroul Registratură, Relaţii cu publicul, sau la adresa de e-mail [email protected] sau [email protected].

Primar

Groza Dănuţ

Source