DISPOZIŢIA nr. 2404  din 08.12.2022 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 09.12.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 09.12.2022, ora   10,00, prin platforma online de videoconferință.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele  înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.      

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

Anexă

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 09.12.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source