Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚII PREZENTARE ȘI PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE”, INTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA, T 22, P 336, CARTE FUNCIARĂ NR. 44064, NUMĂR CADASTRAL 44064, TULCEA, a Regulamentului local de urbanism și introducerea în intravilan a suprafeţei de 1.316 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource