ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                           PRIMAR                                                                                              C O N V O C A T O R Source