ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                           PRIMAR                                                                                            C O N V O C A T O R În Source