Absolvent/ai abandonat studiile și ești fără loc de muncă

Dacă răspunsul este afirmativ, proiectul LN.T.E.S.P.O. îți vine in ajutor.
Acest proiect se adresează tinerilor care au intre 16 și 24 ani, care nu lucrează, nu participă Ia vreun
program de formare profesională și nici nu mai frecventează cursurile unei instituții de invățământ.

PROIECT TINERI FĂRĂ LOC DE MUNCĂ

Source