Directia Municipal Locato Roman organizează la sediul instituției din str. Stefan cel Mare, nr. 259, examen de promovare în grad profesional imediat superior a unor salariați, personal contractual, din postul inspector de specialitate II din cadrul Biroului Administrare Spatiu Locativ si din cadrul Serviciului Cimitir ale D.M.L. Roman.

Formulare

Source