Tag: Proiecte de Hotărâri ale CL

Proiect de hotarare nr 30/2023 privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu luna Mai 2023, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Romos, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea CL Romos

Proiect de hotarare nr 30-2023 privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu luna Mai 2023 Referat de aprobare ANUNT Source

Consultare Publică Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei de acces tonaj privind stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 12,0 tone pe drumurile publice din intravilanul si extravilanul satelor comunei BUCEȘ aflate în administrarea și în domeniul public al comunei BUCEȘ

Consultare Publica Proiect nr. 14 Proiect de Hotărâre și Regulament Source