Etichetă: Proiecte de Hotărâri ale CL

Proiect de hotarare nr 45/2023 privind aprobarea Strategiei de contractare si a Documentatiei pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ,,Prestarea serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru, jud HD,, mandatarea ADI-SIGD, jud HD, sa organizeze procedura de achizitie pana la finalizarea acesteia, precum si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze contractul de delegare

Proiect de hotarare nr 45-2023 privind aprobarea strategiei de contractare si a Documentatiei pentru atribuirea contractului de achizitie publica ANUNT Referat de aprobare   Source

Proiect de hotarare nr 38/2023 privind aprobarea Regulamentului privind participarea solicitantilor de finantare domiciliati pe raza comunei Romos, in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Proiect de hotarare nr 38-2023 privind aprobarea Regulamentului privind participarea solicitantilor de finantare domiciliati pe raza comunei Romos, in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate Referat de aprobare Anunt Source

Proiect de hotarare nr 30/2023 privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu luna Mai 2023, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Romos, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea CL Romos

Proiect de hotarare nr 30-2023 privind stabilirea salariilor de baza, incepand cu luna Mai 2023 Referat de aprobare ANUNT Source