Proiect de hotarare nr 55-2023 privind aprobarea preturilor si a modalitatii de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata al comunei Romos, pt anul 2024 Referat de aprobare ANUNT Source