Proiect de hotarare nr 45-2023 privind aprobarea strategiei de contractare si a Documentatiei pentru atribuirea contractului de achizitie publica ANUNT Referat de aprobare   Source