Proiect de hotarare nr 24-2023 privind participarea comunei Romos, jud Hunedoara la parteneriatul LEADER al Grupului de Actiune Locala,,Asociatia Sargetia Gal 1” Referat de aprobare Anunt Source