Proiect de hotarare nr 22-2023 privind aprobarea Actului Aditional nr 2-2023-Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara,, Referat de aprobare Anunt Source