P R O I E C T  DE H O T A R A R E NR 1/2023

privind aprobarea bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2023

Source