PROIECT DE HOTĂRÂRE | 77| din data de 21.07.2022

Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare a unor imobile teren situate în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 553, art. 562 alin. (2), art. 889 Cod Civil

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Acceptarea Declarațiilor de renunțare a unor imobilelor teren  situate în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Aprobarea trecerii imobilelor teren prevăzute la art. 1 în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source