PROIECT DE HOTĂRÂRE | 75| din data de 20.07.2022

Privind  aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Cererea nr. 13545 din 31.05.2022;

Avizul de oportunitate nr. 7298/33/7C din 15.12.2021;

Avizul nr. 7041/9/6F din 17.05.2022;

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2),art. 54 din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități din comuna Mogoșoaia, str. Drumul Morii nr. 10, nr. cadastral 60209, beneficiar fiind SC Waref Rom  SRL.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source