PROIECT DE HOTĂRÂRE |73| din data de 05.07.2022

Privind  alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Source