PROGRAMUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI AL UNITĂȚILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 1 IANUARIE 2021

Primăria Municipului Focșani (Serviciul de impozite și taxe locale) – nu se lucrează;

Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 – nu se lucrează;

Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” Focsani – nu se lucrează;

Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” – nu se lucrează;

Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” Focşani – nu se lucrează;

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Birou evidența persoanelor – se asigură permanență;

Birou stare civilă:
01.01.2021 -nu se lucreaza;

Serviciul Public Creşe – se asigură serviciul de continuitate;

Direcția de Asistență Socială Focşani – se asigură serviciul de permanență;

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
Compartiment Administrare Cimitire și Prestări Funerare – personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență;

Poliția Locală a Municipiului Focșani – se asigură permanență și echipe de intervenție;

Parking S.A. Focșani – nu se lucrează;

Transport Public S.A.

01.01.2021 : nu se lucrează;

ENET S.A. Focșani – Serviciul Comercial – casierie – nu se lucrează;

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani – se asigură serviciul de permanență și asistență tehnică, prin personalul de tură și dispecerat;

S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani
SALUBRITATE MENAJERĂ – nu se lucrează;
SALUBRITATE STRADALĂ – nu se lucrează;
Programul de lucru la sediul societății din str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5 Focșani, pentru personalul TESA:
01.01.2021: nu se lucrează;
Programul de lucru la CASIERIA societății din str. Simion Bărnuțiu nr. 2, Focșani:
01.01.2021: nu se lucrează;

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – se asigură permanență și echipe de intervenție în caz de situații de urgență.

Biroul de presă

Source