PROCES-VERBAL

Nr. 17803 din 28.07.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri locali, iar prin apel telefonic domnii Cojocaru Iustin, Bobe Alin Petrișor, Dinu Gheorghe, Pavel Aurel, și doamna Andrei Amalia.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 75 din 20.07.2022 Privind  aprobarea prelungirii autorizației de taxi numărul 007 a transportatorului autorizat SC MIHAIVIC SRL, , acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

2. Proiect de hotărâre nr. 75 din 20.07.2022 Privind  aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal-construire ansamblu locuințe individuale P+1E+M/P+1+2Eretras, funcțiuni complementare, comerț, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități, , acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

3. Proiect de hotărâre nr. 76 din 21.07.2022 Privind încheierea unui acord de colaborare cu AVPS ACVILA, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 6 denumit Tamaș și Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

Domnul Covaci Florin Răducu o propune pe doamna Roxana Cristina Chihai, propunerea este adoptata cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

4. Proiect de hotărâre nr. 77 din 21.07.2022 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare a unor imobile teren situate în intravilanul comunei Mogoșoaia, , acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Se trece la discutarea suplimentătii ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 78 din 26.07.2022 Privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”, acesta a fost adoptat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 1 (Dinu Gheorghe), voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL

Source