Nr.18921/16.08.2022

ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. B) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. Crt. Numele și prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. Și data actului
1 Sc sagex construct srl bucurești adresă 12595/21.07.2022 adresă privind sistarea înființarea popririi
2 Ion Saveriu Comuna Mogoșoaia adresă 12308,12311/05.07.2022 înștiințare privind înființarea popririi
3 Neacșu Robert Alexandru Comuna Mogoșoaia adresă  12321/05.07.2022 înștiințare privind înființarea popririi
4 Șerbănescu Emil Comuna Mogoșoaia adresă 12656/25.07.2022 înștiințare privind înființarea popririi
5 Irimia Gheorghe Comuna Mogoșoaia Adresă 12447/13.07.2022  proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
6 Miriuță Solomon Andrei Comuna Mogoșoaia adresă 12436/13.07.2022  proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate
7 Roman Gigel Comuna Mogoșoaia adresă 12541/13.07.2022 proces verbal de constatare si declarare  a starii de insolvabilitate

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal

emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 16.08.2022.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna TEODORA BALTARIU, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0733470723, e-mail:[email protected]

Șef Serviciu
Ionuț Cernat
Referent,
Teodora  Baltariu

Source