Privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 4-6 decembrie 2023, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă. Asistent social – Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ’’Sf. Nicolae”. Source