Comuna Recea, prin compartimentul specializat în achiziţii publice, are plăcerea de a vă invita sâ participaţi la procedura de atribuire a contractului do achiziţie publică având ca obiect SERVICII DE DESZĂPEZIRE A STRĂZILOR DIN COMUNA RECEA JUDEȚUL MARAMUREȘ ÎN SEZONUL RECE 2023-2024 Source