Procesul verbal de afișare al procesului verbal nr. 5683/25.11.2021 încheiat în ședința ordinară din 25.11.2021

Source