Procesul verbal de afișare al procesului verbal nr. 5263/20.10.2021 încheiat în ședința ordinară din 20.09.2021

Source