Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de recrutare organizat în data de 22 decembrie 2021  pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică vacantă de execuţie pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Nr.27.621/02.12.2021 Inspector, grad asistent Compartiment inițiere, monitorizare și implementare investiții

Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu

ADMIS
2. Nr.27.860/03.12.2021 Inspector, grad asistent Compartiment patrimoniu și fond locativ

Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu

 

ADMIS

3. Nr.28.459/07.12.2021 Inspector, grad asistent Compartiment urbanism

Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu

 

ADMIS

Afişat, azi  15 decembrie 2021, ora 1600 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

DESCARCA DOCUMENTUL

Source